Datacon - IT løsninger med omtanke
Business Automation skilt

Automatisér dine arbejdsgange med Microsoft Flow

Microsoft Dynamics 365 kan løbende udbygges ved, at virksomheden tager flere applikationer i brug. Ved at anvende Microsoft Dynamics 365 med tjenesterne Microsoft PowerApps, Microsoft Flow og Common Data Service (CDS) kan virksomheden udnytte den viden, der findes hos organisationens egne superbrugere og interne domæneeksperter ved at lade dem udvikle egne ’PowerApps’ applikationer på en både enkel, intuitiv og sikker måde og dele dem med resten af organisationen i Microsoft AppSource. I det nedenstående vil vi fortælle, om værdien af Microsoft Flow.

Microsoft Flow

Microsoft Flow anvendes til automatisering af arbejdsgange (’flows’) og til integrationer. Et flow kan startes interaktivt fra en applikation udviklet med PowerApps, men vil ofte køre automatisk på baggrund af en ’begivenhed’, fx oprettelsen af en fil, en ændring i en tabel i en database, modtagelse af en e-mail der opfylder bestemte kriterier, på faste tidspunkter etc.

Ligesom med PowerApps kan et flow oprettes fra bunden, og oprettelse, vedligeholdelse og overvågning af et flow foretages i et miljø tilsvarende PowerApps – de to systemer er tæt integrerede. Der kan også tages udgangspunkt i en af de mange skabeloner, der findes og hvor der også er defineret eksempler på forbindelser til andre systemer.

Et flow består af et startkriterie og en serie af handlinger. Eksempelvis kan modtagelsen af en e-mail fra en bestemt person være et startkriterie, der først igangsætter oprettelsen af en opgave i fx Outlook eller Todoist og dernæst indsætter en linje i et Excel-ark, en database eller interageres med SharePoint. Flow anvender ’Connectors’ (pt. findes der 91 forskellige) til at forbinde sig til de forskellige systemer, hvor konfiguration specifikt for det pågældende system, adgangskoder mv. angives.

Hvad kan vi hjælpe med?

Send os dine spørgsmål eller kommentarer her: