Datacon - IT løsninger med omtanke

Ship complete i Dynamics 365 for Finance and Operations

Problemstilling:

I Dynamics 365 findes der funktionalitet til håndtering af Ship complete (= Samlet levering) for en salgsordre.  

Når man går ind på salgsordren, vil man kunne se feltet Ship complete under Fasttab = Delivery på salgsordrens header: 

Billede1
Skærmprint 1: Sales and marketing/Sales orders/All sales orders

Idéen med funktionaliteten er, at en salgsordre kun skal frigives til pluk, hvis alle varerne på ordrens ordrelinjer er på lager. 

Der er dog to problemer med standardfunktionaliteten:  

  1. Det ene problem er, at det kun er muligt at aktivere feltet Ship complete, hvis salgsordren er tilknyttet en Retail Channel. Dette vil normalt ikke være ønskeligt – med mindre man rent faktisk er retailer.  
  1. Det andet problem er, at pluklistestyringen er baseret på, om ordrelinjerne er reserveret fysisk. Hvis Ship complete = Yes, skal alle ordrelinjer være reserveret fysisk for at ordren frigives til pluk.  Det betyder reelt, at systemet skal være sat op med autoreservation – for mange virksomheder er dette ikke ønskeligt. 

Løsning  

Datacon har lavet tilpasninger til Dynamics 365, der indebærer følgende: 

  1. Det er mulig at markere en ordre til Ship complete = Yes – også selvom ordren ikke er tilknyttet en Retail Channel 
  1. Funktionaliteten omkring frigivelse til pluk fungerer, selv om systemet ikke er sat op med autoreservation. 

Mange virksomheder vil genere pluklister ud fra en parameteropsætning, hvor der genereres pluklister på det antal, som systemet siger er på lager og samtidig foretage automatisk reservation på det antal, der frigives: 

Billede2
Skærmprint 2: Sales and Marketing/Sales orders/Order shipping/Generate picking list

Datacons tilpasninger understøtter denne opsætning, dvs. hvis ordren har Ship complete = Yes, vil der blive foretaget en check på, om der er en tilstrækkelig disponibel fysisk beholdning og ikke om ordrelinjerne er fuldt ud reserveret. 

Vil du vide mere? 

Hvis du vil vide mere om problemstilling eller løsning, kontakt afdelingschef Henrik Hansen, heh@datacon.dk. 

Hvad kan vi hjælpe med?

Send os dine spørgsmål eller kommentarer her: