Datacon - IT løsninger med omtanke
iStock 1189731532

Gruppering af afsendelsesdage i Dynamics 365 for Finance and Operations

Som jeg har redegjort for i mit tidligere indlæg, ”Styring af afsendelsesdage for salgsordrer i Dynamics 365 for Finance and operations”, så er standardfunktionaliteten til styring af afsendelsesdage ganske stærk i Microsoft Dynamics 365.

Der er dog den mangel i løsningen, at enten beregner systemet en samlet afsendelsesdag for hele ordren, eller også beregner den en afsendelsesdag for hver enkel ordrelinje – uden hensyntagen til de øvrige produkter på ordren.

Datacon har udviklet en fleksibel løsning til gruppering af afsendelsesdatoer, der indebærer, at ordrens afsendelsesdatoer automatisk grupperes ud fra den enkelte virksomheds politikker vedr. afvejningen mellem høj kundeservice (= levering, så snart det er muligt) og minimering af fragtomkostninger (= så få leveringer som muligt).

Denne løsning beskrives kort i dette blogindlæg.

Opsætning

Det første trin i opsætning af løsningen er, at der skal oprettes minimum én ”grupperingsprofil”.

En grupperingsprofil tilknyttes kunden, og er styrende for, hvilke datointervaller standardløsningens beregning af afsendelsesdatoer skal grupperes i.

I nedenstående eksempel vil standardløsningens beregning af afsendelsesdato (= Confirmed ship date) med Datacons løsning resultere i, at alle ordrelinjer, der er beregnet til at ligge mellem 3 og 10 dage ude i fremtiden, blive grupperet til samme afsendelsesdato.

Billede1

Med henblik på at give mulighed for differentiere levringsfrekvensen over for forskellige typer af kunder, er det muligt at oprette forskellige grupperingsprofiler. I ovenstående eksempel er der lavet to grupperingsprofiler, én til ”A-kunder” og én til ”B-kunder”.

Funktionalitet

I standard Dynamics 365 er det muligt at beregne afsendelsesdatoer for hele salgsordren med funktionen Confirmed delivery dates:

Billede2

I standard kan man enten vælge, om alle salgsordrens linjer skal have den samme afsendelsesdato (= Confirmed ship date), eller om hver enkelt ordrelinje skal beregnes separat.

Med Datacons løsning vil ordrens afsendelsesdatoer som udgangspunkt blive beregnet med udgangspunkt i, hvilken grupperingsprofil kunden er tilknyttet. Nedenstående skærmprint illustrerer princippet:

Billede3

Feltet Confirmed ship date viser resultatet af standardberegningen, dvs. som standard Dynamics 365 ville have beregnet ordrelinjens Confirmed ship date.

I feltet Grouping date fremgår ”grupperingsdatoen”, dvs. den afsendelsesdato som er beregnet ud fra kundens tilknytning til grupperingsprofil. Beregningen er en overbygning på beregningen af Confirmed ship date, hvilket betyder, at eksempelvis regler om afsendelsesdage overholdes (se evt. mit tidligere blogindlæg vedr. styring af afsendelsesdage).

Feltet Suggested confirmed ship date viser løsningens forslag til, hvad ordrelinjens afsendelsesdato (= Confirmed ship date) skal være, hvis forslaget godkendes af brugeren. Dette forslag vil som udgangspunkt svare til den værdi, der fremgår af Grouping date.

Det er dog muligt for brugeren at få beregnet Suggested confirmed ship date på alternative måder, inden ordrelinjen opdateres. Disse alternative måder beregnes ved aktivering af de menupunkter, der ses øverst i ovenstående skærmprint, dvs.:

  • Update all to latest delivery date
  • Split date – rest to latest date
  • Split date – rest to grouping date

Når brugeren kan godkende systemets forslag, godkendes skærmbilledet, og ordrens ordrelinjer opdateres.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om løsningen, kontakt afdelingschef Henrik Hansen, heh@datacon.dk.

Hvad kan vi hjælpe med?

Send os dine spørgsmål eller kommentarer her: