Datacon - IT løsninger med omtanke
six seater outdoor patio set picture id598786070

Bundles i Dynamics 365 for Finance and Operations

Det er en klassisk problemstilling i en række brancher, at varer sælges som en enhed, der er forskellig fra den indkøbsmæssige og logistiske kollihåndtering.

I efteråret 2019 blev der introduceret bundle-funktionalitet i Dynamics 365 til håndtering af denne problemstilling.

Med bundle-funktionaliteten undgår man at skulle lave tilpasninger til håndtering af denne problemstilling – eller at løse problemstillingen ved at tage styklistefærdigmelding/produktionsordrer i anvendelse, som for mange ikke-producerende virksomheder vil være en besværlig proces.

Der er således nogle rigtig gode ting i bundle-funktionaliteten, men dog også nogle begrænsninger/mangler. Begge dele vil jeg kort redegøre for i dette blogindlæg.

Funktionalitet

Bundle-funktionaliteten er målrettet virksomheder, der ikke producerer selv, men sælger én vare (= et ”bundle”), som rent logistisk og indkøbsmæssigt håndteres som flere varer/kolli. En bundle-vare kræver således, at der er defineret en stykliste til bundle-varen.

Et eksempel på et ”bundle” kan være et spisebord, der sælges og prissættes som “et spisebord”, men logistisk og indkøbsmæssigt håndteres som “en bordplade” og “et stel”, dvs. som to kolli.

Standardfunktionaliteten i Dynamics 365 vedr. bundles går i korthed ud på følgende:

  • På ordrebekræftelser og fakturaer er det bundle-varen, der vises, og er prissat.
  • Når en salgsordre bekræftes, udfoldes ordrelinjen med bundle-varen automatisk, men ordrelinjen bliver liggende på salgsordren, dog med Line status = Canceled. De udfoldede kollivarer (eksempelvis bordplade og stel) får fordelt bundle-varens salgspris ud fra en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen er en forholdet mellem kollivarernes ”base sales price”.
  • Det er kollivarerne, der herefter laves al styring på (indkøb, MRP, pluk osv.)
  • Det er kollivarerne, der indeholder salgsstatistikken, men ”bundle-prisen” kan også efterfølgende ses på bundle varen på salgsorden. Der er en relation mellem bundle-varen og de udfoldede kolli, som kan benyttes i BI-løsninger, hvis der ønskes salgstal på bundle-varerne (hvilket der ofte gør).

Relationen kan eksempelvis også bruges i forbindelse med dannelse af pluklister, hvis der både ønskes oplysninger om bundle-varen og kolli-varerne på pluklisten.

Begrænsninger og mangler

Den største begrænsning i løsningen er, at relationen mellem kollivarerne ikke anvendes ifm. frigivelse af
pluklister. Det betyder, at den ene kolli-vare kan frigives til pluk, hvis den er på lager, selv om den anden kolli-vare ikke er det. Det vil sjældent give mening at plukke en bordplade, hvis stellet ikke er på lager.

Hos Datacon har vi dog lavet tilpasninger til pluklistefrigivelsen, som netop tager højde for denne problemstilling.

For nogle virksomheder kan det endvidere være en begrænsning, at salgsprisen fra bundle-varen ikke kan fordeles ud fra mere avancerede fordelingsnøgler, som eksempelvis kolli-varernes kostpris. Men da man statistikmæssigt ofte vil interessere sig for DB på bundle-varen, vil dette for de fleste virksomheder ikke være
et nævneværdigt problem.

Derudover er der en fejl i løsningen, der betyder, at det ikke er muligt at slette fuldt fakturerede ordrer, hvis de indeholder bundle-varer. Denne fejl har vi rapporteret til Microsoft.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om bundles, kontakt afdelingschef Henrik Hansen, heh@datacon.dk.

Hvad kan vi hjælpe med?

Send os dine spørgsmål eller kommentarer her: