Økonomi

Automatisk afstemning

  • Automatisk indlæsning og udligning af indbetalinger.
  • Automatisk afstemning af bankkonti.
  • Fuld integration til jeres banksystem, så udbetalinger håndteres nemt og smertefrit.
  • Styring af forudbetalinger, så ordrer ikke frigives til leveranceapparatet, før forudbetaling er modtaget...
... alt det kan Datacons erfarne økonomiteam hjælpe jer med!

Og dermed kan I udnytte ressourcerne i økonomiafdelingen endnu bedre, end I allerede gør. Måske kunne I også bruge hjælp til:

Kreditvurdering hos KOB eller NN Markedsdata med direkte opslag fra Microsoft Dynamics AX. Fuld anlægsstyring med integration til finansmodulet. Scanning og tolkning af leverandør fakturaer, som sendes til godkendelse i fast definerede workflows. Elektronisk arkiv af leverandør fakturaer, som sparer jer for at lede i mapperne i arkivet. Nem tilvejebringelse af ledelsesinformation i form af resultatopgørelser, analyser m.m...

... det klarer vi også!

Kenn Buhl
Systemdirektør
T: +45 28 101 430 
Send en mail til Kenn
 

Løsninger