Bring your own device

Flere og flere ansatte i virksomheder medbringer i dag deres egne, private enheder på jobbet og herfra tilgår de virksomhedens ressourcer som e-mail, filservere, databaser.

Det betyder samtidig at medarbejderne forventer, at de har nem og konstant adgang til virksomhedens ressourcer fra deres tablets.

Tidligere har det været problematisk for it-ledelsen, at skulle beskytte alle de forskellige data i virksomheden, der ligger fordelt på medarbejdernes enheder, og problemet vokser i takt med at consumerization-tendensen bliver mere og mere udbredt. Det giver nogle udfordringer for virksomheden med hensyn til sikkerhed, performance og administration.

Mere end sikkerhed

I og med at flere og flere forskelligartede enheder får adgang til netværket, skal man også forholde sig til sikkerhedsaspekterne, som dette afstedkommer. Persondataforordningen stiller strenge krav til virksomhedernes datasikkerhed, ligesom de mange forskelligartede enheder som kan benyttes til at tilgå netværket, eksempelvis SmartPhones, tablets, IoT devices, bærbare, skal screenes og klassificeres, inden adgang til netværket gives, så eventuelle sårbarheder kan håndteres eller afvises inden der gives adgang til det interne netværk.  Sikkerhed skal tænkes med i det komplette netværksdesign, inklusive det kablede og trådløse netværk.

Hurtigt netværk

For at dine medarbejdere kan udnytte deres mobile enheder optimalt på jobbet, har de brug for et stabilt netværk med høj hastighed. Aruba’s Mobile First Platform, eventuelt kombineret med HPE’s Datacenter netværks porteføljer leverer state-of-the art performance, og er samtidig baserede på åbne standarder hvilket giver en uhørt grad af fleksibilitet , således at de forskelligartede løsninger også kan integreres ind og interagere med eksisterende netværk, således at fx migreringsprojekter, hvor man over en årrække skifter platforme, kan ske gnidnigsløst og i det tempo der ønskes. Datacon kan hjælpe vores kunder med at skræddersy løsninger uanset størrelse og kompleksisitet, der hjælper med at løse både eksisterende udfordringer og fremtidige krav.

Tung administration?

BYOD er kommet for at bliver. Det er derfor vigtigt, at der forefindes en Management Platform, der kan administrere virksomhedens netværksinfrastruktur, således at man har et samlet overblik over netværkets umiddelbare sundhed, og at overvågning, support og logning og rapportering kan foregå på let og sikker vis.

  

Flere fordele

Tag en snak med vores Presales omkring jeres nuværende infrastruktur setup, så hjælper vi med at finde de rette løsninger på jeres udfordringer og ønsker, både økonomisk og teknisk. Vi fokuserer på sikkerhed, fleksibilitet og smidighed med optimal hastighed og minimal indsats.

Martin Ravnkilde Schjørring
Key Account Manager
T: +45 20 424 000
Send en mail til Martin
 

It-infrastruktur


Aruba
hpe-platin