Dynamics AX hosted

Dynamics AX on-premise, hosted eller i skyen


Flere og flere virksomheder flytter deres Dynamics AX væk fra virksomhedens egen adresse til et hostingcenter eller helt ud i skyen. Udviklingen af Dynamics AX som en ren cloud service løsning og som alternativ til den traditionelle on-site løsning, er en del af Microsoft samlede strategi for deres forretningssystemer.

Traditionelt har ERP-løsninger mest handlet om registrering og dokumentation af transaktioner. Fremtiden handler i stigende grad om at kunne reagere proaktivt og agilt på de konstant ændrede markedsforhold. Her har Microsoft med Dynamics AX 2012 taget et stort skridt i retning af skyen og bl.a. åbnet op for udviklingen af mobile apps og andre løsninger i skyen.

Fordelene er mange, men afhænger meget af den enkelte virksomheds strategi, likviditet, amortisering og en lang række andre faktorer.

Mere viden og bedre rådgivning

Beslutningen stiller store krav til valget af samarbejdspartner. Med Datacon får du én leverandør, der både har erfaring med hosting, housing og udrulning i skyen. Samtidig har vi et stort bagland af Microsoft Dynamics AX kompetence, som vi kan trække på.

Det betyder, at du kan få hjælp til situationer, der kræver ekspertise inden for Microsoft Dynamics AX – og hvor det er en fordel, at kommunikationen er direkte mellem dig og Datacon.

Oplever du perioder med spidsbelastning eller længerevarende sygdom, kan Datacon også træde til og vikariere med individuelle konsulent- og driftsaftaler.

Overvågning as a service

Datacon kan tilbyde dig en række serviceydelser til overvågning af Microsoft Dynamics AX. Det kan bl.a. være løbende overvågning af rutineopgaver, batch-kørsler, integration og dataudveksling mellem forskellige systemer og platforme – og periodiske kørsler og vedligeholdelse af både Dynamics AX og SQL.

Mulighederne er mange og Datacon understøtter Dynamics AX, uanset om du ønsker at eje, leje eller lease.Kenn Buhl
Systemdirektør
T: +45 28 101 430 
Send en mail til Kenn
 

Hosting