Cloud

It leveres som en service

Ligesom strøm i dag leveres gennem et stik i væggen, er hele idéen med cloud computing, at it skal kunne leveres over internettet som en service.

Ressourcer over netværket

Cloud computing er betegnelse for forskellige leveranceformer af computerressourcer. Kendetegnet for cloud computing er at ressourcerne i form af hardware og software leveres over et netværk. De fleste forbinder cloud computing med leverance af computerkraft, datalager og programmer over internettet, men cloud computing kan også etableres på eget netværk eller og i virksomhedens eget datacenter.

Udformningen af en cloud løsning indeholder altid én eller flere leverancer af en it-service. Der kan være tale om at leverance af Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastruktur as a Service (IaaS) og/eller flere andre typer af service leverancer. Mange ser hosting eller outsourcing som cloud ydelser, hvilket ofte er en meget snæver fortolkning. 

En ægte cloud

For at være en "ægte" cloud løsning, bør en cloudløsning indeholde en leverancemodel, som bibringer virksomheden en række fordele for eksempel:

  • Smidighed og fleksibilitet til at tildele og ændre it infrastruktur ydelser (f.eks. oprette nye servere eller tildele datalagerplads) og dermed hurtigere reaktion på forretningens behov.
  • Mulighed for geografisk uafhængighed til at tilgå data, fx ved at benytte internettet som netværksressource. Det giver virksomheden nemmere og hurtigere adgang til information og kan forbedre den service der gives til kunderne.
  • Mulighed for at tilgå data fra forskellige platforme (PC, tynd klient, Smartphone osv.), hvilket ligeledes giver bedre effektivitet for såvel ansatte som kunder.
  • Omkostninger der i større omfang overgår til at være driftsomkostninger og ikke kapitalomkostninger.

Private, public eller hybrid

Cloudløsninger kan som nævnt etableres som centrale ydelser, der leveres af udbydere uden for virksomhedens egen organisation eller der kan være tale om en privat cloudløsning, hvor det er virksomhedens egen leverancemodel som er cloudbaseret. Imellem disse to modeller findes mellemformer og man taler da også om tre primære former:

  • Offentlig Cloud
  • Hybrid Cloud
  • Privat Cloud

Opstart omkostningerne for en cloudløsning varierer for de forskellige former, ligesom mulighederne for løbende tilpasninger og sikkerhed varierer. Krav til overholdelse af regulativer kan påvirke behovet for at lagre visse data internt i virksomheden og ikke hos 3. part eller i udlandet.

For at kunne vælge den rette cloudløsning er det nødvendigt at gennemgå virksomhedens behov for smidighed og fleksibilitet, hvor parat virksomheden er til at beskrive og kræve servicelevels, samt gennemgå de økonomiske muligheder og konsekvenser ved forskellige former for cloudløsninger.

Datacon udbyder flere forskellige former for public cloud løsninger, og vi kan rådgive din virksomhed om valg af cloud løsning ligesom vil kan medvirke til specifikation og etablering af private cloud løsninger.

Bo Reggelsen
Salgs- og marketingdirektør
T: +45 20 285 170
Send en mail til Bo
BRE
 

Hosting

Nøglefærdige cloud-løsninger med CloudMatrix fra HP

Læs mere her: CloudMatrix

hpe-platin