Husk it-infrastrukturen

Anvendelsen af mobile enheder stiller ikke kun krav til hardwaren og de enkelte medarbejdere. Indførelsen skal understøttes af en effektiv it-infrastruktur så brugerne ikke møder daglige udfordringer med ustabile netværk, ”døde” wifi-områder osv.

Det gælder både områder med risiko for fysiske blokeringer som lagerhaller med betonvægge, lagerreoler hvor metallet hæmmer wifi’ens ydeevne eller køle/frysehuse, hvor den konstante veksel i temperaturen kan være en udfordring for eksempelvis batteritiden for den mobile enhed.

 
Bo Reggelsen
Salgs- og marketingdirektør
T: +45 20 285 170
Send en mail til Bo
BRE
 

Forretningsområder

hpe-platin