Husk brugerne

Derudover er det vigtigt at klæde brugerne ordentligt på. ”En god løsning kræver ikke megen uddannelse, men man skal ikke underkende, at der ofte er tale om uerfarne brugere, som ikke er vant til at betjene en mobil enhed. Er løsningerne ikke brugervenlige nok, eller er brugerne ikke godt nok klædt på, kan virksomhedens samlede forbrug af tid vise sig at blive større, end før de mobile løsninger blev taget i anvendelse,” siger han.

Selv om anvendelsen af mobile enheder næsten altid resulterer i administrative effektiviseringer for virksomheden som helhed, så kan det modsatte sagtens være tilfældet på individniveau.

En bygningsarbejder får ikke en mere effektiv arbejdsdag ved at skulle registrere sin tid på en mobil enhed fremfor på et stykke papir. En lagerarbejder bliver heller ikke mere effektiv ved at skulle plukke sine varer med udgangspunkt i en elektronisk plukliste og scanne varenummer og lokation, fremfor at tage varerne på en reol med udgangspunkt i en papirbaseret plukliste – tværtimod. Ofte indebærer anvendelsen af mobile enheder, at der internt i virksomheden omfordeles arbejde – nogle får mere, andre får mindre.
  

Det er derfor vigtigt, at alle forstår formålet med de mobile løsninger, og at det tilsikres, at de medarbejdere, der får mere arbejde, også får glæde af løsningen i form af eksempelvis opdateret elektronisk information, som de kan bruge i dagligdagen.

Hvis fordelene ikke er kommunikeret godt nok, vil der være en risiko for, at nogle af de brugere, der skal anvende de mobile enheder, får en svingende eller manglende datadisciplin, fordi de ikke kan se meningen med det hele. Og så er man jo lige vidt.

”Men sørger man for at lave en brugervenlig mobilløsning, at kommunikere formålet klart og tydeligt, og tilrettelægge en ordentlig uddannelse af sine medarbejdere, så er langt de fleste løsninger tilbagebetalt inden for et år,” forsikrer Henrik Hansen.
  
Henrik Hansen
Konsulentchef
T: +45 30 928 952
Send en mail til Henrik
Henrik Hansen
 

Forretningsområder