Fordele

Fordelene ved gode løsninger baseret på mobile enheder er talrige. Fælles for alle løsningerne er, at de eliminerer dobbeltarbejde, idet opsamlingen af relevante data foregår én gang – ved kilden.

Effektivisering, effektivisering, effektivisering

Med mobile enheder er det ikke nødvendigt at lade administrativt personale indtaste eksempelvis timesedler og tilbagemeldinger vedrørende lagerpluk – dette foregår hos de udførende medarbejdere.

En anden fordel ved de mobile løsninger er, at de holder informationen i eksempelvis ERP-systemet opdateret, da registreringen foregår samtidig med den fysiske handling. Dette er specielt vigtigt i forbindelse med varebevægelser, så det er synligt for alle i virksomheden, hvad der er på lager på et givet tidspunkt.

Endelig vil de mobile løsninger ofte resultere i en række mere specifikke administrative effektiviseringer. Eksempelvis at der automatisk dannes og udskrives en ordrebekræftelse, når sælgerens ordre - automatisk - er indlæst i ERP-systemet, eller at der automatisk udskrives følgeseddel og foretages reservation hos fragtmanden, når lagermedarbejderen afslutter sit pluk.

Brugervenlighed, brugervenlighed, brugervenlighed

Den helt afgørende succesfaktor for mobile enheder er brugervenlighed. Da brugerne af mobile enheder ofte ikke er erfarne it-brugere, er det ekstremt vigtigt, at softwaren på den mobile enhed hurtigt og effektivt fører brugeren gennem registreringen - uden det reelt er muligt at lave fejl.

”Softwaren skal intuitivt og logisk understøtte forretningsprocessen, og derfor er det vigtigt, at vi har gjort vores forarbejde godt, når vi implementerer løsninger baseret på mobile enheder,” forklarer konsulentchef ved Datacon, Henrik Hansen.

Der findes en lang række standardprodukter, som kan have sin berettigelse, men i forbindelse med implementering af mobile løsninger til mere komplekse forretningsprocesser er det næsten altid nødvendigt at skræddersy løsningen til den enkelte virksomhed.

Dette gælder specielt for lagerløsninger, fordi der ikke er to virksomheder, der styrer deres vareflow på nøjagtig samme måde.
  

Henrik Hansen
Konsulentchef
T: +45 30 928 952
Send en mail til Henrik
Henrik Hansen
 

Forretningsområder