SharePoint

Microsoft Office SharePoint

SharePoint eller Microsoft Office Sharepoint Server (i daglig tale kaldet MOSS) er en virksomheds-informations-portal fra Microsoft, der kan konfigureres til at køre Intranet, Extranet og Internet websteder.

SharePoint gør det nemt at forbinde ansatte, teams, kunder, leverandører og andre interessenter med hinanden og præsentere lige nøjagtig den information, som hver enkelt interessent har brug for, uafhængig af hvilket underliggende system informationen hentes fra.

SharePoint er omdrejningspunktet for Microsofts nye applikationer og bliver paraplyen for alle Microsoft-baserede applikationer, systemer, koncepter og løsninger de næste mange år.

Baggrund for SharePoint

Udgangspunktet for SharePoint er vidensdeling. I gennem en lang årrække har mantraet været, at alle informationer skulle samles i et system, typisk ERP systemet. Der er imidlertid mindst to problemer ved denne tilgang:

  1. Der er typer af information, som andre systemer ganske enkelt er bedre til at håndtere og præsentere. Eksempelvis er Business Intelligence systemer bedre til at analysere og præsentere information, regneark er bedre til kalkulationer, CAD systemer er bedre til håndtering af tegninger, osv.
  2. En del af informationen er ustruktureret og typisk af kvalitativ karakter. Eksempelvis den information vi har i Word dokumenter og e-mails.

Som en konsekvens af disse problemer er der stigende erkendelse af, at systemerne udelukkende bør benyttes til det de er designet til – en ”silo-tankegang”. Det betyder imidlertid, at den information der eksisterer i virksomheden om et givet emne (eksempelvis en kunde) er fragmenteret i forskellige systemer og at det ikke er muligt at opnå et samlet overblik over disse informationer.

Med andre ord har vi brug for et sted, hvor vi kan dele alle relevante informationer omkring kunder, emner, kolleger, teams, virksomheder, m.m. på en brugervenlig måde. Man kan også kalde det et fælles punkt for deling af information, og deraf stammer navnet SharePoint.

SharePoint er indgangsvinklen til at dele al information på samme informationsportal i form af webparts på én side. Et webpart er et informationsområde, dvs. en rude på websiden, som indeholder information eller funktioner fra et andet system. Således kan en informationsportal kombinere data fra ERP, CRM, BI og mange andre systemer på én portalside.

Sharepoint i fremtiden

Microsofts ”People Ready”-strategi handler om rollebaseret it. Det går ud på, at brugeren i sit daglige arbejde kun skal have de funktioner og informationer til rådighed, som er relevante for vedkommendes rolle i.f.t. virksomheden. Brugeren kan både være en intern medarbejder, men også en ekstern interessent (kunde, leverandør, etc.). Brugergrænseflade er således styret af den enkelte brugers rolle, og når man ikke bliver forstyrret med unødvendige informationer og funktioner, så stiger effektiviteten.

Undersøgelser viser, at medarbejdere, der anvender IT, spilder væsentlig tid på at søge information og lede efter funktioner. Den rollebaserede struktur imødegår dette problem ved kun at give medarbejdere relevante informationer og funktioner.

Derfor er Sharepoint omdrejningspunktet for næsten alle nye Microsofts-applikationer, og de fleste nye Microsoft-applikationer vil enten have SharePoint indbygget, afhænge af SharePoint eller være tæt integreret til det. Det gælder bl.a. Dynamics AX SharePoint bliver således en paraply for alle Microsoft-baserede løsninger fremover.

Henrik Hansen
Konsulentchef
T: +45 30 928 952
Send en mail til Henrik
Henrik Hansen
 

Forretningsområder