Helbredstjek

Formålet med et Helbredstjek

Mange virksomheder oplever, at forretningsprocesserne ikke understøttes optimalt af virksomhedens ERP-systemer. De oplever typisk, at de bruger megen uproduktiv og ofte unødvendig - tid på eksempelvis:

  • Håndtering af opgaver i forskellige it-systemer
  • Frembringelse af beslutningsrelevant information
  • Dobbeltindtastninger og manuelt rutinearbejde

Helbredstjekket er med til at afdække gevinsterne ved en eventuel opgradering til den nyeste version eller mulighederne ved at blive på den nuværende version. Datacon Helbredstjek har som det primære formål at optimere understøttelsen af forretnings- processerne – ikke at ændre dem!
Der er altså ikke tale om et kostbart helbredstjek, men en temperaturmåling af virksomhedens ERP-systemer samt forslag til optimering.

Baggrund for Helbredstjek

Det er vores erfaring, at mange virksomheder ikke får det optimale ud af deres nuværende ERP-systemer. Årsagen er typisk, at man enten ikke kender til mulighederne eller at kravene til virksomheden og dens forretningsprocesser ganske enkelt har ændret sig siden indførelsen af virksomhedens ERP-systemer.

Arbejdsmetode

Datacon anvender en indarbejdet skabelon for gennemførelsen af et Helbredstjek. Helbredstjekket består af et indledende møde, en egentlig analyse samt udarbejdelse af en analyserapport. Indholdet af disse delelementer kan downloades her: Datacon Helbredstjek.

Analyserapport

Analyserapporten udarbejdes med udgangspunkt i de problemstillinger, som virksomheden har og fokus afstemmes i hvert enkelt tilfælde. 

Book et møde

Du er også velkommen til at booke et møde med Peter, så du kan se, hvilke gevinster din virksomhed går glip af.
   

Kenn Buhl
Systemdirektør
T: +45 28 101 430 
Send en mail til Kenn
 

Forretningsområder