ABC analyse

Find guldet i din virksomhed på en halv time 

Med ABC-kuben fra Datacon kan du hurtigt og nemt se, om du har de rigtige varer på lager. Det tager typisk ikke mere end en halv time at overføre data fra Dynamics AX til ABC-kuben – som efterfølgende kan anvendes til at analysere og strukturere data

Resultatet er, at du får en skarp analyse, der understøtter din beslutning, når du skal disponere dine varer klogt.

Strategisk niveau

Du får mulighed for at vurdere hvilke produkter, der skal udfases eller outsources. Og hvilke produkter det bedst kan betale sig at arbejde intenst med for at opnå omkostnings- og leverings-optimeringer.

Du får overblik over, hvilke varer der skaber indtjening, hvilke varer der indebærer tab, og hvilke varer der udgør stor risiko for ukurans. Du får et solidt grundlag for dine strategiske beslutninger og mål for leverancesikkerhed og service- niveau på de enkelte disponeringskategorier. 

Taktisk niveau

Her får du rapporter over varer, der har ligget længst på lager uden bevægelser, sorteret efter værdi eller volumen. Dette giver dig mulighed for at få ryddet op på lageret, fx ved at fokusere på varer, som kan komplementere standardprodukter.
 
Du får mulighed for at identificere varer, som skifter kategori (bevæger sig ind i en anden fase af produktets livecyklus) – og dermed foretage ændringer i varens disponeringsmodel, så varens lagerbeholdning passer til den nye virkelighed.

Du kan med større sikkerhed vurdere, om dit minimumslager (sikkerhedslager) er tilstrækkeligt på højtomsættelige varer, hvor det hurtigt mærkes på bundlinjen, hvis der må meldes udsolgt.

Operationelt niveau

Her får du en række rapporter, der hjælper dig med at disponere dine varer. 
I prioriteret orden vises de ordrer, der bør annulleres, fremrykkes, udskydes, nedskrives eller opskrives disponeringsmæssigt. 
Og meget vigtigt, får du en rapport, som viser de varer, der skal bestilles for ikke at tømme lagret, baseret på ordrebeholdning og dynamisk forventet aftræk.

Rapporterne er således et supplement til din daglige varedisponering i Dynamics AX.

Læs mere om ABC-kuben fra Datacon, der kan kategorisere varerne ud fra to dimensioner: Datacon ABC-kuben
  
Kenn Buhl
Systemdirektør
T: +45 28 101 430 
Send en mail til Kenn
 

Forretningsområder

Find guldet i din virksomhed på en halv time