Cloud - og SaaS-løsninger

Mange virksomheder har brug for, at deres system kan køres fra flere forskellige geografiske placeringer. At ansatte her og nu kan dele information med interessenter på flere forskellige lokaliteter og derved forbedre deres logistik og service over for kunder og samarbejdspartnere. Dette er bare en af de mange fordele ved en cloud- eller ’Software as a Service’ (SaaS)-løsning. 

Derudover virker ERP cloud-systemer som en fortrinlig løsning for virksomheder med vokseværk. ERP-systemer, der kører via cloud, er lettere at tilpasse og skalere i størrelse i takt med eksempelvis virksomhedsekspansioner end de traditionelle ERP-løsningsmodeller. 

Især virksomheder, der står over for en større opgradering af Dynamics AX eller et skift fra et andet ERP-system, bør overveje om en ’Software as a Service’ (SaaS) eller en cloud-løsning er vejen frem.

Af andre mærkbare forbedringer hos virksomheder efter implementering af SaaS ERP-systemer kan nævnes:

•    Mere præcise oplysninger om lagerbeholdning
•    Behov for mindre lagerbeholdning
•    Øget omsætningshastighed
•    Færre fejlforsendelser
•    Færre interne fejl - og forsinkelser
•    Hurtigere beslutningsprocesser
•    Øget fortjeneste over 2-årige periode

På sigt er SaaS nødvendigvis heller ikke en dyrere løsning

For mange virksomheder er engangsudgifterne til at skulle erhverve et traditionelt on-site ERP-system en tung post. Derfor kan det være mere økonomisk overskueligt at vælge SaaS-abonnementsløsningen.

SaaS ERP-modellen har for virksomhederne også den fordel, at Dynamics AX vil kunne udskiftes til mere opdaterede og tidsvarende systemer oftere og billigere.

Valget mellem en onsite-løsning og SaaS/cloud-løsning bør være en nøje afvejning af, hvad der er brug for i virksomheden, hvad organisationen har af it-kompetencer, og hvad, man mener, er den økonomisk mest forsvarlige måde at håndtere erhvervelsen af sit ERP-styresystem på. 
  

Kenn Buhl
Systemdirektør
T: +45 28 101 430 
Send en mail til Kenn
 

Forretningsområder